Onze diensten

Efficiënt en Effectief. 24/7 indien nodig.

Bedrijven

begeleiding bij aanname en ontslag van lager, midden en  het hoger kader; begeleiding bij fusie, overname en bedrijfsbeëindiging, faillissement of voorkoming daarvan; contracten, incasso vanaf € 10.000,-, huurrecht en intellectueel eigendom; reïntegratie.

Werknemers

het voorkomen van ontslag, begeleiding bij ontslag, aanvechten van ontslag of afwikkeling van het ontslag; loonvorderingen; reïntegratie.

Het kantoor biedt u toegevoegde waarde in advisering, de onderhandelingen met de wederpartij en procesvertegenwoordiging indien schikking niet haalbaar blijkt.

Uw advocaat

Jos Smits
Jos Smits
Advocaat