Onze diensten

Efficiënt en Effectief. 24/7 indien nodig.

Bedrijven

begeleiding bij aanname en ontslag van lager, midden en  het hoger kader; begeleiding bij fusie, overname en bedrijfsbeëindiging, faillissement of voorkoming daarvan; contracten, incasso vanaf € 10.000,-, huurrecht en intellectueel eigendom; reïntegratie.

Werknemers

het voorkomen van ontslag, begeleiding bij ontslag, aanvechten van ontslag of afwikkeling van het ontslag; loonvorderingen; reïntegratie.

Het kantoor biedt u toegevoegde waarde in advisering, de onderhandelingen met de wederpartij en procesvertegenwoordiging indien schikking niet haalbaar blijkt.

Uw advocaat

Jos Smits
Jos Smits
Advocaat

Home

Mr. J.M.A. Smits heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk
  • Arbeidsrecht
    • Arbeidsmediation

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Het kantoor ontvangt geen derdengelden.